Hrací prostor

Hrací prostor pro stroj a hráče!

Hrací prostor:

Za hrací prostor se považuje prostor do vzdálenosti 3,60 m od zadní stěny šipkového přístroje. Šířka hracího prostoru nesmí být menší než 1,2 m. Bok šipkového přístroje musí být umístěn nejméně ve vzdálenosti 30 cm od stěny. Výška hracího prostoru (vzdálenost mezi podlahou a stropem) nesmí být menší než 2,30 m. Případné zmenšení hracího prostoru při turnajové soutěži musí být schváleno rozhodčím této soutěže, pro umístěný ligový přístroj musí dát souhlas oblastní sekretář.

Čára hodu

Střed terče – v ideálním případě je střed terče umístěn ve výšce 1,73 m. Dovolená je tolerance max. patnácti výškových milimetrů. Tedy 7,5 mm v obou směrech.

Čára hodu je vodorovná přímka v úhlopříčné vzdálenosti 2,935 m od středu terče. V případě nastavení ideální výšky je kolmá vzdálenost odhodové čáry od terče 2,37 m.

Odhodová čára musí být pevně vyznačena nejméně v šíři 25 cm do obou stran od osy terče, která je vyznačena středem dolní hrany šipkového přístroje. Odhodová čára je vyznačena vždy tak, že se na této nestojí.

 

Doporučujeme umístit terč přímo v lokále a nedávat jej do prostor mimo obecné dění! Tak aby byl na očích.

Výška stroje je 220cm

Šířka 61cm

Váha cca 92kg

Napájení 230 V/50Hz (terč má zdrojovou šńůru cca 2m)

Spotřeba při plnén provozu 110 W při demo módu 70 W